Herlevs historie

Herlev er ikke nogen gammel kommune for først i 1909 blev Herlev udskilt fra Gladsaxe som en selvstændig kommune. Landsbyen Herlev kan følges tilbage i historien til 1268, hvor Herlev første gang optræder i de bevarede kilder er i et dokument, hvor Peder Esbernsen, der er blevet klosterbroder i Æbelholt, skænker ejendom i Herlev til Æbelholt Kloster. I Roskildebispens jordebog …

Ålbrovej bliver opdelt

Ålbrovej har omfattet hele strækningen fra Herlev Hovedgade til husvildeboligerne, men bliver i 1946 delt op i Ålbrovej, Tårnvænget og Højsletten. Bemærk Aalbrogaard, som lå der hvor Q8 tanken “Staalen” ligger i dag.