Bestyrelsesmøde 3/6-24

Vi har afholdt bestyrelsesmøde mandag d. 03.06.24.

På mødet drøftede vi det forsatte forløb ved afledning af regnvand fra vejen ind på grunden ved Tårnvænget 15. Brian og Daniella, Tårnvænget 15, har efter aftale med bestyrelsen indhentet to tilbud på udbedring af problemet. Der træffes en endelig beslutning på den ekstraordinære generalforsamling i september. Vejudvalget er i kontakt med hinanden og arbejder på at mødes første gang inden sommerferien.

Størstedelen af mødet brugte vi på gennemgang af foreningens økonomi. Michael Iversen, kasserer, har haft et stort arbejde med at rekonstruere og får overblik over økonomien, dette ved hjælp fra PBS og Dansk Bank. 

I vil i nær fremtid modtage opkrævning på kontingent fra sidste år og for første halvår af 2024.

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling d. 02.09.24. Nærmere invitation og dagsorden vil følge.

Mange hilsner bestyrelsen