Vejudvalget informerer

Vi har mandag d. 24.06.24 afholdt det første møde i vejudvalget. Udvalget består af Gert Tårnvænget 17, Daniela, Tårnvænget 15 og Rikke, Ålbrovej 11 B. Ved vores første møde havde vi inviteret Jens, Ålbrovej 17, hvor han overleverede tidligere materiale. 

Der bliver taget forbindelse til NCC for at genoplive deres tidligere tilbud, samt at få en prisafstemning, da tilbuddet efterhånden er 2 år gammelt. Når dette er på plads, tages der igen kontakt til kommunen med henblik på snart at kunne få vejbump.

Vi håber og arbejder på at have nyt med til vores ekstraordinære generalforsamling.

Mange hilsner Vejudvalget