Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger.

Grundejerforeningen er dataansvarlige og behandler personoplysninger (ikke følsomme oplysninger). I forbindelse med EU’s dataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018, har bestyrelsen vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig hvilke oplysninger der behandles samt hvordan foreningen behandler dem.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål. Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Foreningen behandler følgende personoplysninger: navn, efternavn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af referat fra generalforsamlingen.
Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser og videregives ikke til tredje part.

Her indsamler foreningen oplysninger fra.

Normalt får foreningen oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne.

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med gældende dansk lov. Fx gælder, bestemmelser i Regnskabslovgivningen, at oplysninger om kontingentindbetalinger gemmes i 5 år.

Du har en række særlige rettigheder i forbindelse med EUs dataforordning:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens bestyrelse.