Disse informationssider er stillet til rådighed af grundejerforeningen for alle beboere samt grundejere på Ålbrovej og Tårnvænget i Herlev, som er nogle af de ældste veje i kommunen.

Formålet med grundejerforeningen er at varetage grundejernes fælles interesser i det geografiske område, som vores veje dækker.

Grundejerforeningen er ligeledes bindeled til kommunale myndigheder i mange lokale spørgsmål og kan rådgive grundejerne i såvel juridiske og tekniske forhold.

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller gode forslag til aktiviteter.

Med håbet om et godt naboskab !

Bestyrelsen


Et historisk tilbageblik

Ålbrovej hed engang Vandværksvej – billedet her er fra 1956

Luftfoto af Ålbrovej 10 + 12 (nu 10b)

Luftfoto af Ålbrovej 10 + 12 (nu 10b)

Fotografiet er af ukendt oprindelse samt årgang

[ read more ]

Husene var engang helt ens

Husene var engang helt ens

Det ældste hus befinder sig på Ålbrovej 4, helt nøjagtigt hvor gammelt det er vides ikke, men resten blev bygget fra 1902. Hele området blev også kaldt Ålbrogård kvarteret opkaldt efter gården, som lå i området ved den nuværende tankstation. På venstre side af Ålbrovej målt fra starte

[ read more ]

Loppemarked

Op igennem årene er der blev afholdt loppemarkeder på vores veje og der blev annoncereret i Herlev Bladet tilligemed. Her er lidt stemningsbilleder fra år 2000. [wppg_photo_gallery id="2"]

[ read more ]

Luftfotos

Luftfotos

1952   1982   1997  

[ read more ]

Ålbrovej bliver opdelt

Ålbrovej bliver opdelt

Ålbrovej har omfattet hele strækningen fra Herlev Hovedgade til husvildeboligerne, men bliver i 1946 delt op i Ålbrovej, Tårnvænget og Højsletten. Bemærk Aalbrogaard, som lå der hvor Q8 tanken "Staalen" ligger i dag.

[ read more ]

Herlev Filmen

Herlev Filmen

Herlev Kommune fik lavet en film om det gamle Herlev, indtalt af Erik Bach. Filmen varer lidt over en time og indeholder mange spændende ting fra tiden, der ikke er mere. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=Bd8GuNQ-GsY[/embed]

[ read more ]

Engang hed det Vandværksvej ...

Engang hed det Vandværksvej ...

Der var engang en vej, der hed Vandværksvej og det var fordi at der engang lå et vandtårn på den del af vejen, som i dag hedder Tårnvænget. Vandtårnet forsvandt engang i 80'erne.    

[ read more ]

Originalt skøde fra 1904

Originalt skøde fra 1904

Skøde fra 1904 for Matr. nr. 27h & 27i, i dag Ålbrovej 10B

[ read more ]

Kraks Vejvisere

Kraks Vejvisere

Følgende udsnit er fra Krak's vejvisere. 1936 1938 1942 1944 1950 1957 1961 1965 1967

[ read more ]

Udateret luftfoto fra vores område

Udateret luftfoto fra vores område

Dette billede viser Ålbrovej og Tårnvænget - dengang kaldet Vandværksvej - set fra Herlev Hovedgade. Bemærk vandtårnet samt gartneriet Højstenshus, som var af en ganske anselig størrelse og primært dyrkede tomater og champignon. Yderligere kan det ses, at der intet var på den anden side af

[ read more ]

Stemningsbilleder fra Marts 2015

Stemningsbilleder fra Marts 2015

Vores lokale fotograf og sekretær, Anker, var på en lille tur rundt i området og tog et udsnit af boligerne i vores forening i Marts 2015. Han nåede ikke hele alle husene, men fik dog alligevel rigtig mange med.

[ read more ]

For mange år siden på Vandværksvej ...

For mange år siden på Vandværksvej ...

... lå dette hus - i dag er det på Ålbrovej 10B - et af de 2 ens dobbelt-huse. Huset blev købt af Margrethe Petersen, Birgit's oldemor og de er begge på dette billede, som er taget i 1944. Og den mangeårige ejer, Birgit, ses her som 1-årig. I sommeren 2016 er det så sl

[ read more ]

Vores vejfester er populære

Vores vejfester er populære

Vores vejfester er meget poulære ikke mindst blandt børnene, som tydeligt kan ses på disse stemningsbilleder. De voksne ser dog også ud til at have det fint ! Billederne er fra forskellige tidsperioder startende fra 1977.  

[ read more ]