Til ejendomsmægleren

Foreningen har ingen lønnet administrator og alle i bestyrelsen arbejder på frivillig basis.

Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer, der skal sælge, til selv at give ejendomsmægleren følgende informationer eller bede ejendomsmægleren om at selv skaffe disse informationer, som findes her på hjemmesiden.

– Der betales ikke indskud til grundejerforeningen.

– Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, se referat.

– Kontingenter gælder for kalenderåret, der betales i 2 rater pr. 1. april og pr. 1. oktober. Beløbet er pt. kr. 500 halvårligt.

– Beløbet betales af ejer og fordeles ved salg på refusionsopgørelsen.

– Drift og vedligeholdelse af fællesareal samt vej betales via kontingentet.

– Der er ingen antenneforening.

– Foreningens vedtægter kan findes her.

– Generalforsamlings referater kan findes her.

– Offentliggjorte regnskaber og budgetter kan findes her.