Til ejendomsmægleren

Foreningen har ingen lønnet administrator og alle i bestyrelsen arbejder på frivillig basis. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer, der skal sælge, til selv at give ejendomsmægleren følgende informationer eller bede ejendomsmægleren om at selv skaffe disse informationer.

– Der betales ikke indskud til grundejerforeningen.

– Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, se referat.

– Kontingenter gælder for kalenderåret, der betales i 2 rater pr. 1. april og pr. 1. oktober.

– Beløbet betales af ejer og fordeles ved salg på refusionsopgørelsen.

– Drift og vedligeholdelse af fællesareal samt vej betales via kontingentet.

– Der er ingen antenneforening.