Hækklipning

Hække og buske må ikke vokse ud over fortov og vej.

Grundejere har pligt til at klippe og beskære hække, buske og træer, der vokser på egen grund.

Beskæring af beplantning skal foretages til skel, således at beplantningen holdes på privat areal, inden for skel.

Over kørebanen og den nærmeste meter af fortov/rabat skal frihøjden være min. 4,2 m, mens der over resten af fortovet skal være min. 2,8 m. Vejbelysning, skilte, brandhaner og brevkasser skal altid friholdes.

Ved nyplantning skal der plantes, således at beplantningen ved klipning kan holdes inden for skel.

Der skal være gode oversigtsforhold ved fx vejkryds. Veje, fortove og stier skal kunne benyttes uden risiko for trafikanter. Desuden skal der være plads til, at fortovet bliver sat i stand og ledninger repareret.

Man kan få udleveret pjecer om renholdelse ved henvendelse til Herlev Kommune, Stab for Kultur, Ejendomme og Teknik på tlf. 4452 6400 eller ket@herlev.dk

hk