En artikel om vores veje

På generalforsamlingen fortalte jeg om en artikel i Tubberup Tidende, som jeg har været med til at skrive. Artiklen handler om vores veje og om nogle af de mennesker, som har levet her tidligere. Tubberup Tidende udkommer to gange om året og er udgivet af Herlev- Hjortespring Historiske Forening. Som medlem af foreningen får man bladet, men det kan også …

Referat 2019

Referat af generalforsamling i Ålbrovejens grundejerforening d. 1. april 2019   Følgende parceller var repræsenteret: Ålbrovej nr.  4, 5, 7a, 7b,  9a, 9b, 9c, 10a, 11a, 11b, 12b, 14, 15a, 17b, 19b, 21, 24a, og Tårnvænget nr. 5. Vores formand, Nis, Ålbrovej 4, bød velkommen. Valg af dirigent. Camilla, Ålbrovej 4, blev valgt. Valg af stemmeudvalg.  Per, Ålbrovej 24a, og …

Generalforsamling 2019

Til foreningens medlemmer! Så er tiden kommet til den årlige generalforsamling, hvor du har mulighed for at høre hvad der har været af aktiviteter det forgangne år samt være med til beslutte eventuelle nye tiltag. Tid: 01-april 2019 kl. 19.00 Sted: Herlev skole, Herlev Bygade 92 A Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Protokol/spørgsmål til sidste …

Nyt fælles forum

Der har været fremsat ønsker om at få et fælles forum, hvor vi kunne udveksle informationer, tilbyde hjælp, sælge ting og sager mm. blandt grundejerforeningens medlemmer. Det er nu startet op. Klik på nedenstående link, tilmeld dig Facebook gruppen og du er klar. Giv gerne denne information videre til din nabo og genbo, så vi alle kan få glæde af …