Lokalplaner

 

Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune kan findes her, bemærk dog, at Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62.

Vis byplansvedtægt i PDF

2015-01-25- 12.41.15