Husene var engang helt ens

Det ældste hus befinder sig på Ålbrovej 4, helt nøjagtigt hvor gammelt det er vides ikke, men resten blev bygget fra 1902. Hele området blev også kaldt Ålbrogård kvarteret opkaldt efter gården, som lå i området ved den nuværende tankstation. På venstre side af Ålbrovej målt fra starten af Herlev Hovedgade – altså de ulige numre – lå en stribe …

Udateret luftfoto fra vores område

Dette billede viser Ålbrovej og Tårnvænget – dengang kaldet Vandværksvej – set fra Herlev Hovedgade. Bemærk vandtårnet samt gartneriet Højstenshus, som var af en ganske anselig størrelse og primært dyrkede tomater og champignon. Yderligere kan det ses, at der intet var på den anden side af Herlev Hovedgade.

For mange år siden på Vandværksvej …

… lå dette hus – i dag er det på Ålbrovej 10B – et af de 2 ens dobbelt-huse. Huset blev købt af Margrethe Petersen, Birgit’s oldemor og de er begge på dette billede, som er taget i 1944. Og den mangeårige ejer, Birgit, ses her som 1-årig. I sommeren 2016 er det så slut med huset, der er blevet …

Herlevs historie

Herlev er ikke nogen gammel kommune for først i 1909 blev Herlev udskilt fra Gladsaxe som en selvstændig kommune. Landsbyen Herlev kan følges tilbage i historien til 1268, hvor Herlev første gang optræder i de bevarede kilder er i et dokument, hvor Peder Esbernsen, der er blevet klosterbroder i Æbelholt, skænker ejendom i Herlev til Æbelholt Kloster. I Roskildebispens jordebog …