Originalt skøde fra 1904

Skøde fra 1904 for Matr. nr. 27h & 27i, i dag Ålbrovej 10B