Info 15.05.2024

Det første bestyrelsesmøde er afholdt.

Der blev på mødet gjort klar til at tage kontakt til grundejerforeningens bank og PBS, så regnskabet derefter kan ajourføres.

Bestyrelsen kan fremover træffes på bestyrelsen@grundejerforeningen.dk eller via hjemmesiden.

Dato for ekstraordinær generalforsamling vil følge efter næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er d. 3.06.24.

Mange hilsner bestyrelsen