Vinter vedligehold af vores veje

Bestyrelsen informerer, at vi har indgået en aftale om vinter vedligeholdelse (saltning samt snerydning) af vores veje med PO-anlæg. Aftalen er trådt i kraft.