Generalforsamling 2024

Til foreningens medlemmer!

Så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling, hvor du har mulighed for at høre hvad der har været af aktiviteter det forgangne år samt være med når det besluttes hvad der skal ske i 2024.

Tid: Mandag d. 29. April kl. 19.00

Sted: Herlev Pool-klub’s lokaler, Lindehøjskolen, indk. fra Borgerdiget ved P-plads, kældertrappen ud mod banerne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Protokol/spørgsmål til sidste referat
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab/budget
 6. Snerydning
 7. Vandproblemer i rabatten på Tårnvænget foran mur
 8. Indkomne forslag
 9. Valg til bestyrelsen, revisorer, herunder nuværende formand går af og Rikke Petersen, Ålbrovej 11 B stiller op som ny formand
 10. Vejudvalg
 11. Festudvalg
 12. Eventuelt

Hvis du har et forslag som du ønsker sat på dagsordenen, skal du fremsende det per e-mail

eller almindelig post til bestyrelsens medlemmer senest: fre. d. 26. April

Formand Nis Toxværd, Ålbrovej 4: nist5@hotmail.com

Kasser Jens Glerup Madsen, Ålbrovej 19B: jgmadsen@mail.dk

Sekretær Anette Blak Grossi, Ålbrovej 8: anette@br.dk

Efter generalforsamlingen serveres der lidt mad og drikke, så for at vi har en ide om hvor meget vi skal bestille, har vi brug for at vide om du/I deltager:

———————————————————————————————————–

  Navn(e)

 
  Adresse

Du kan sende deltager information til nist5@hotmail.com  eller aflevere den i postkassen, Ålbrovej 4 – senest man. d. 22. April


Med venlig hilsen Jens, Anette og Nis