Fyr rigtigt op i din brændeovn

Brændeovne er en af de største kilder til luftforureningen i de danske villakvarterer. Partikelforureningen afhænger af et kompliceret samspil mellem bl.a. ovn- eller kedeltype, skorsten, brændsel og fyringsvaner, men enkle råd omkring korrekt brændefyring kan gøre stor forskel. Ny viden viser, at du kan fjerne helt op til 80 % af partikelforureningen fra din brændeovn, både udenfor og i din stue. Derfor har Miljøstyrelsen lavet en kampagne om korrekt fyring og anbefaler at alle med brændeovn lærer at bruge den på en mere miljøvenlig måde.

Hvis du som brændeovnsejer følger disse enkle råd om korrekt fyring, kan du være med til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler og undgå, at genere dine naboer.

1. Tænd op på en helt ny måde:
Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.

2. Brug kun tørt træ:
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.

3. Sørg for rigeligt luft:
Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.

4. Røgen skal være næsten usynlig:
Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

5. Sådan tænder du rigtigt op i brændeovnen:
I bunden af brændeovnen placerer du to stykker rent og tørt brænde, max 18-20 procent fugt i træet (kan måles med en fugtmåler). Ovenpå lægger du 12-14 optændings-pinde (2 x2 cm og 15-20 cm lange) på kryds og tværs med god luft imellem. Mellem de øverste pinde placerer du to-tre optændings-poser, -blokke eller avispapirskugler, som du sætter ild til. I starten skal der rigeligt luft til bålet. Når flammerne bliver lyse og mindre, skruer du gradvist ned for ovnens luftspjæld uden at lukke helt.