Referat 2014

Referat af Ålbrovens Grundejerforening i Ålbrovejens Grundejerforening
Torsdag d. 10. April 2014 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A.

Deltagere:
Ålbrovej : 5, 7 A, 11 A, 10 A, 10 B, 15 B, 16, 17 A, 17 B, 18, 19 A, 19 B, 22
Tårnvænget : 5

Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Protokol / spørgsmål til sidste års referat
4. Formandens beretning
5. Regnskab / budget
6. Snerydning
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen ( sekretær + suppleant + revisor )
9. Vejudvalg
10. Festudvalg
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent: Torben Ålbr. 22 modtog valg.

2. Valg af stemmeudvalg: Anja Ålbr. 19 A modtog valg.

3. Protokol/Spørgsmål til sidste års referat: Sekretær Anker Ålbr. 10 B oplæste referatet for Generalforsamlingen d. 18. April 2013.

Anja Ålbr.19 A, spurgte ind til, om vi har en hjemmeside i Grundejerforeningen.

Sekretæren svarede, at vi aktuelt ikke har en hjemmeside og at den ikke er oppe at stå endnu, men at den er i tanker og tale. Sekretæren udtalte sig samtidig om, at det kunne have en progressiv betydning med en hjemmeside for Grundejerforeningen.

4.Formandens beretning.
Begyndte med 1 minuts stilhed for den afgåede beboer, Helge Ålbr. 21.
Formanden kunne fortælle, at Irenes hus Ålbr. 6 for nyligt var blevet solgt.
Året er desuden gået stille og idyllisk på alle fronter. Vejfesten foregik som vanligt i ro og hyggelig orden. Det kunne være ønskeligt, hvis flere havde tid og lyst til at deltage.Det er en god måde at få sat ansigter på mellem gamle og nye beboere. Vi har altid haft en hyggelig vejfest med en afslappet stemning.

Vedr. Snerydningen fik vi ikke rigtig valuta for pengene i den forløbne sæson, men det var selvfølgelig meget godt.

Stenene i rabatten blev nogenlunde liggende og vi må hver især feje dem på plads, når nogen har foretaget hjulspin eller andet.

Der blev sat et nyt P-skilt op ved Hovedgaden.Det næste større projekt er under vejudvalget, vedrørende “bump” på vejene. De arbejder aktuelt på sagen, men det er en svær kabale, man skal have til at gå op, når alle regler skal overholdes. Vejene er ikke for brede, og opgaven vanskeliggøres med udkørsler og andet.

Formanden takkede hermed af.

5. Regnskab / Budget.
Blev gennemgået af kasseren Jens Ålbr. 19 B. Det vigtige punkt i regnskabet, som dækker økonomien i forbindelse med “bump”, er endeligt blevet opnået. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

6. Snerydning.
Blev diskuteret som vanligt i forhold til økonomi, behov og synspunkter omkring dens virke, forholdvis den milde vinter 13/14. Afstemningen om en fortsættelse af “aftalen” med kommunen, blev hermed endeligt vedtaget, med en flertals-beslutning fra forsamlingen.

7. Indkomne forslag: Ingen

8. Valg til bestyrelsen (sekretær + suppleant + revisor): Anker Christoffersen Ålbr. 10 B, tog imod genvalg som sekretær.
Annette Tårnvænget 1, er følgelig indsat som revisor og Leif Ålbr.16 modtog valg som suppleant i bestyrelsen.

9. Vejudvalget: Annette, Daniella og Jacob var ikke til stede, men support for vejudvalget, Jens Gleerup Ålbr. 19 B, gjorde rede for noget status omkring “hastighedsbegrænsningen” på vejene. Han pegede bl.a. på vanskelighederne og udfordringerne omkring myndighedernes krav og regler, som aktuelt er vanskelige i forhold til den smalle vejs beskaffenhed. Når den endelige research er faldet på plads i forhold til myndighederne, vil Jens Gleerup anbefale at indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling med “hastighedsbegrænsningen” som det eneste punkt på dagsordenen. Her ville Grundejerne kunne tage endelig stilling til de fysiske muligheder for vejenes udseende.

10. Festudvalg: Annette og Daniella var ikke tilstede, men Anja Ålbr.19 A modtog (gen)valg til opgaven. Anja ville efterfølgende kontakte Annette og Danilla om assistance og support, for ikke at stå helt alene med opgaven til vejfesten.
Vejfesten er blevet fastsat til lørdag d. 6. September 2014.

11. Eventuelt. Der kom ikke noget frem af betydning.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

Herlev, April 2014
Sekretær
Anker Christoffersen