Generalforsamling 2019

Til foreningens medlemmer!

Så er tiden kommet til den årlige generalforsamling, hvor du har mulighed for at høre hvad der har været af aktiviteter det forgangne år samt være med til beslutte eventuelle nye tiltag.

Tid: 01-april 2019 kl. 19.00 Sted: Herlev skole, Herlev Bygade 92 A

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Protokol/spørgsmål til sidste referat

4. Formandens beretning

5. Regnskab/budget

6. Snerydning

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen, revisorer

9. Vejudvalg

10. Festudvalg

11. Eventuelt

Hvis du har et forslag som du ønsker sat på dagsordenen, skal du fremsende det per e-mail eller almindelig post til bestyrelsens medlemmer senest: 17 marts 2019.

I fald der modtages forslag vil en opdateret dagsorden blive lagt på vores hjemmeside: https://www.grundejerforeningen.dk/

Formand Nis Toxværd, Ålbrovej 4: Nis Toxværd nist5@hotmail.com

Kasserer Jens Glerup Madsen, Ålbrovej 19B: jgmadsen@mail.dk

Sekretær Helle Malthesen, Ålbrovej 14: Helle Malthesen helle@malthesen.dk

Efter generalforsamlingen serveres der lidt mad og drikke, så for at vi har en ide om hvor meget vi skal bestille har vi brug for at vide om du/I deltager:

———————————————————————————————————————-

Navn(e)

Adresse

Du kan sende deltager information til nist5@hotmail.com eller aflevere den i postkassen, Ålbrovej 4 – senest 25 marts 2019

Med venlig hilsen

Jens, Helle, Ida og Nis