Generalforsamling 29. Marts 2017

Til foreningens medlemmer!

Så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling, hvor du har mulighed for at høre hvad der har været af aktiviteter det forgangne år samt være med når det besluttes hvad der skal ske i 2017.

Tid: 29-marts 2017 kl. 19.00

Sted: Herlev skole, Herlev Bygade 92 A

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Protokol/spørgsmål til sidste referat
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab/budget
 6. Snerydning
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen, revisorer
 9. Vejudvalg
 10. Festudvalg
 11. Eventuelt

Hvis du har et forslag som du ønsker sat på dagsordenen, skal du fremsende det per e-mail eller almindelig post til bestyrelsens medlemmer senest: 15 marts 2017

Formand Camilla Toxværd, Ålbrovej 4: cato2730@gmail.com

Kasser Jens Glerup Madsen, Ålbrovej 19B: jgmadsen@mail.dk

Sekretær Anker Christoffersen, Ålbrovej 10: anker.birgit@gmail.com

Efter generalforsamlingen serveres der lidt mad og drikke, så for at vi har en ide om hvor meget vi skal bestille har vi brug for at vide om du/I deltager:

———————————————————————————————————–

 

Navn(e)

 

 

 

Adresse

 

 

Du kan sende deltager information til cato2730@gmail.com eller aflevere den i postkassen, Ålbrovej 4 – senest 22 marts 2017

Med venlig hilsen Jens, Anker og Camilla